lakasdekor webáruház, webshop

Falmatrica

Sziluett órák

LED tábla lézergravírozott

Fényképes ajándéktárgyak

Ajándékutalvány

Kisállat biléta gravírozott

AKCIÓS TERMÉKEK

Hírlevél

Adatvédelmi tájékoztató GDPR

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

2018-05-25

Adatvédelmi tájékoztató letöltése ide kattintva!

1. Általános rendelkezések

 

(1) A http://bolthely/lakasdekor oldalon elérhető Portálon nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek valamennyi adatkezelése során, mint adatkezelők, a jelen Adatkezelési Szabályzat és tájékoztató alapján járunk el.

Ön a Portálra történő regisztrációval, és a Portál használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit.

 Adatkezelő a jelen Szabályzat tekintetében:

a)      Adatkezelő neve: Bayerné Takács Ildikó egyéni vállalkozó

b)      Székhelye: 7783 Majs, Táncsics Mihály utca 384.

c)       Postacíme: u.a.

d)      Elektronikus (e-mail) cím: lakasdekor.shop@gmail.com

e)      Egyéni vállalkozó ig. sz.: 35072099

f)       Adószáma: 66447139-1-22

 (2)  A jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy meghatározza a kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy felhasználását, annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon.

 (3) A (2) bekezdésben megfogalmazott cél érdekében az Ön személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeljük, gondoskodunk azok biztonságáról, megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

2. Jogszabályi háttér

Az általunk végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak:

 

-          a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:43§ e.) pont („Ptk.”)

-          az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. („Adatvédelmi tv.”);

-          az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete („GDPR”)

 

-          az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. („Eker. tv.”);

-          a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. („Grt. tv.”)

-          az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;

-          a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvény („Katv.”)

  3. Az adatkezelés jogalapja

 Személyes adatait a hatályos adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, az Ön hozzájárulása alapján, illetőleg

  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. 13/A §-a,

·         a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. 6. § bekezdése, valamint

·         a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b.)-c.) pontjai

alapján kezeljük.

  4. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama

  Felhasználók azonosítása, regisztrációs űrlapok:

Az azonosítás érdekében az Ön által a regisztráció során megadott alábbi személyes adatokat kezeljük, amelyeknek megadása kötelező, ezen adatok megadása nélkül a regisztráció nem valósul meg:

  • Vezeték-, és keresztnév
  • Értesítési telefonszám
  • e-mail cím (ez lesz a bejelentkezéshez szükséges megrendelőnév)

Az adatkezelés célja: a regisztrált felhasználók azonosítása, valamint személyre szabott kiszolgálása, a szerződés teljesítése

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b.) pontja

Az adatkezelés időtartama: a szerződésből eredő igények elévülésének időtartama, azaz 5 év.

Értesítések küldése

Nem reklám célból küldünk ki Önnek üzenetet a regisztráció során megadott e-mail címére:

-          a regisztráció, a megrendelés visszaigazolása céljából

-          elektronikus díjbekérő megküldése céljából, a banki átutalással történő fizetési mód választása esetén.

Ha Ön nem adott hozzájárulást ahhoz, hogy hírlevelet kapjon, akkor az ilyen, nem reklám célú e-mail sem tartalmazhat reklámot.

Az adatkezelés célja: a regisztrált felhasználók személyre szabott kiszolgálása, a szerződés teljesítése

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b.) pontja

Megrendelések érvényesítése, szállítás és számlázás:

A regisztráció során megadott adatokon túlmenően az alábbi személyes adatokat kezeljük, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a megrendelt terméket eljuttassuk az Ön részére:

·         számlázási cím (amennyiben eltér a szállítási címtől)

·         szállítási cím

·         megrendelés száma

Az adatkezelés célja: a megrendelés és a fizetési folyamat teljesítése, lezárása, valamint az értesítési és szállítási kötelezettségek szerződésszerű teljesítésének biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b.) pontja

Az adatkezelés időtartama: A megrendelésekkel kapcsolatos adatokat az esetleges jogviták során történő bizonyítás érdekében, az általános elévülési határidőig, azaz 5 (öt) évig tároljuk.

A számlázással kapcsolatos adatokat a számviteli kötelezettségek teljesítés érdekében, a 2000. évi C. törvény 169. §-a értelmében 8 (nyolc) évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvényben meghatározott elévülési időig kezeljük.

 Hírlevél szolgáltatás:

A Portálon lehetőséget biztosítunk hírlevére történő feliratkozásra. Kizárólag abban az esetben küldünk Önnek hírlevelet, ha Ön a Portálon található jelölőnégyzet bejelölésével kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy hírlevelet küldjön Önnek.

A hírlevél küldő szolgáltatás igénybevételéhez az Ön alábbi adatait kezeljük:

·         teljes név

·         e-mail cím

Az adatkezelés célja: Önt, mint a hírlevélre feliratkozó felhasználót folyamatos tájékoztassuk az általunk nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos legfrissebb hírekről és információkról.

Ön a hírlevél-szolgáltatásról korlátozás és indokolás nélkül bármikor, ingyenesen leiratkozhat. Ebben az esetben az általunk vezetett nyilvántartásból haladéktalanul töröljük az Ön adatait.

A visszavonó nyilatkozatot megteheti:

             a hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva

             levelezési címünkre küldött levélben

Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt az Ön hozzájárulása  alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön előzetes, önkéntes hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama: Az Ön hozzájárulásának visszavonásáig.

Direkt marketing, promóció:

Amennyiben Ön regisztrált Felhasználó, bizonyos időközönként tájékoztató célú körleveleket küldünk új szolgáltatásairól, speciális ajánlatainkról.

Kizárólag akkor küldünk az Ön részére promóciós levelet, ha a Portálon található menüpontban kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Ön részére promóciós levelet küldjünk.

Amennyiben a továbbiakban nem kíván promóciós levelet kapni, bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat.

A visszavonó nyilatkozatot megteheti:

·         a promóciós levélben található leiratkozó linkre kattintva

·         az Adatkezelő levelezési címére küldött levélben

Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt az Ön hozzájárulása alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelés célja: közvetlen üzletszerzés

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön előzetes, önkéntes hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama: Az Ön hozzájárulásának visszavonásáig.

Anonim igénybe vevő azonosító (cookie)

Milyen cookie-kat használunk?

Vannak olyan cookie-k, amelyeket mindenképpen tárolnunk kell, mert ezek nélkül a Portál nem tud működni. Ezek az ún. technikailag szükséges sütik. Ezeket a sütiket az Ön engedélye nélkül is jogosultak vagyunk használni.

·         az Ön által rögzített adatokat tároló sütik: A böngésző bezárásával ezek a cookie-k automatikusan törlődnek az Ön számítógépről.  Ezek a cookie-k csak az Ön számítógépének azonosítására szolgálnak, személyére vonatkozó információt nem tárolnak.

·         hitelesítési munkamenet-sütik: azt a célt szolgálják, hogy bejelentkezést követően azonosítani tudjuk a felhasználókat, így biztosítani tudjuk a felhasználók hozzáférését a személyes oldalakhoz, és ezek a sütik biztosítják azt az Ön számára, hogy a navigáció közben ne keljen minden egyes kattintás után újra és újra bejelentkeznie.

·         felhasználóközpontú biztonsági sütik: Olyan sütik, amelyeket a felhasználó által kifejezetten kért szolgáltatás biztonságának erősítésére vonatkozó konkrét feladatokra terveztek. Ilyenek például azok a sütik, amelyeket a weboldalra történő ismételt sikertelen bejelentkezési kísérletek felderítésére használnak, vagy egyéb hasonló mechanizmusok, amelyeket a bejelentkezési rendszer visszaélésekkel szemben védelme céljából alakítottak ki. Bár a bejelentkezési sütiket rendszerint úgy állítják be, hogy a munkamenet végén (a böngészőprogramból történő kilépéskor) lejárjanak, a biztonsági sütik várható lejárati ideje hosszabb, hogy elérhessék biztonsági céljukat.

·         felhasználói felület testreszabását segítő sütiket arra használjuk, hogy weboldalakon keresztül tároljuk a szolgáltatással kapcsolatos azon felhasználó preferenciákat, amelyek nem kapcsolódnak más állandó azonosítókhoz, így például felhasználónévhez. (Például a kívánt nyelvre vonatkozó sütik, a lekérdezésekkor a találatok kívánt megjelenítési formájára vonatkozó sütik).

 Vannak olyan sütik, amelyeket kizárólag az Ön előzetes hozzájárulása esetén használhatunk. Ezek az alábbiak:

·         Cookie-k a teljesítmény növeléséhez: Adatokat gyűjt arról, hogy Ön hogyan használja a Portált. Google Analytics cookie-kat alkalmazunk, hogy minél jobban megértsük felhasználóink viselkedését, jellemzőit: mely aloldalakat, milyen rendszerességgel és mennyi időre látogattak meg. Ezek a cookie-k csak az Ön számítógépét azonosítják, az adatok gyűjtése névtelen.

·         Funkcionális cookie-k: Lehetővé teszik, hogy a Portál emlékezzen az Ön korábbi beállításaira ezáltal nyújtva minél magasabb színvonalú, személyre szabott szolgáltatást. Olyan személyes adatokat is tartalmazhat, amelyeket Ön adott meg az oldalunkon.

·         Célzott cookie-k: Lehetővé teszik, hogy célzott, releváns hirdetéseket jelenítsünk meg az Ön számára. Továbbá ezek a cookie-k teszik lehetővé a közösségi oldalakhoz történő csatlakozást is. Csak az Ön számítógépét azonosítják, az adatok gyűjtése névtelen.

Használunk remarketing szolgáltatásokat, például a Google AdWords remarketing szolgáltatást is, azért, hogy személyre szabott hirdetéseinket el tudjuk juttatni Önhöz. A települt cookie segít abban, hogy a szolgáltatásainkkal kapcsolatos hirdetések jelenjenek meg a Portál látogatója által a későbbiekben meglátogatott más, a Google Display, hálózatába tartozó weboldalakon, illetve a Facebookon. Ezeket a sütiket Ön a Google hirdetési beállítások kezelőjében tilthatja le az ott található utasítások szerint. A Google hirdetésekkel kapcsolatos adatvédelmi irányelveiről ide kattintva tájékozódhat.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön előzetes, önkéntes hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama: az Ön hozzájárulásának visszavonásáig.

Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt az Ön hozzájárulása alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Közösségi bővítmények (Facebook) használata

A Portálon a bővítmények alaphelyzetben le vannak tiltva. A bővítmények csak akkor kerülnek engedélyezésre, ha Ön az erre szolgáló gombra kattint. A bővítmény engedélyezésével Ön kapcsolatot hoz létre a közösségi oldallal és hozzájárul az adatainak a Facebook részére történő továbbításához.

Amennyiben Ön be van jelentkezve a Facebookra, előfordulhat, hogy az adott közösségi hálózat a látogatását az Ön közösségi fiókjához társítja.

Amennyiben a megfelelő gombra kattint, a böngészője a vonatkozó információkat közvetlenül az adott közösségi hálózatnak továbbítja, és azokat ott tárolja.

-          amikor Ön a Portálon böngészi, a beépülő modulokon keresztül közvetlen adatkapcsolat épül fel az Ön böngészője és a Facebook szervere között. A Facebook ezáltal hozzájut ahhoz az információhoz, hogy az Ön IP-címéről meglátogatták ezt a Portált. Ha Ön használja ezeket a beépülő modulokat (pl. rákattint a Tetszik vagy a Megosztás gombra, Hozzászólást ír stb.) miközben be van jelentkezve a Facebook-fiókjába, akkor ezáltal a Portál érintett tartalmai összekapcsolásra kerülnek az Ön Facebook-profiljával. Ilyenkor a Facebook a Portálon végzett tevékenységét hozzárendeli az Ön Facebook felhasználói fiókjához


Az adatgyűjtés körére és céljára, adatainak a Facebook általi további feldolgozására és felhasználására, személyes adatainak védelmére irányuló jogaira és beállításaira vonatkozó információk a Facebook adatvédelmi nyilatkozatában találhatóak, amely az alábbi linken érhető el:

https://www.facebook.com/policy.php

Naplóállományok (logfile-ok)

A szolgáltatások igénybevétele érdekében a rendszer automatikusan naplózza az alábbi adatokat:

- az Ön számítógépének dinamikus IP-címe

- az Ön számítógépének beállításaitól függően az Ön által használt böngésző és az operációs rendszer típusa

- az Ön weboldallal kapcsolatos aktivitása

- az aktivitás időpontja

Az adatkezelés célja: Ezen adatok felhasználása egyrészről technikai célokat – úgymint a szerverek biztonságos működésének elemzése, utólagos ellenőrzése- szolgál, másrészről ezen adatokat oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a felhasználói igények elemzéséhez használjuk fel a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében.

A fenti adatok az Ön azonosítására nem alkalmasak és azokat egyéb személyes adatokkal nem kapcsoljuk össze.

Adattárolás időtartama: keletkezéstől számított 90 nap

Fényképes ajándéktárgyak

Amennyiben Ön saját fényképpel ellátott terméket rendel meg, a fénykép rendelkezésünkre bocsátásával hozzájárul ahhoz, hogy azt a megrendelés teljesítés céljából felhasználjuk. A termék elkészítését követően haladéktalanul gondoskodunk a fénykép végleges törléséről.

A fénykép átadásával Ön kijelenti és szavatolja, hogy a fénykép, illetve annak a részünkre történő átadása és a terméken történő elhelyezése harmadik személy jogát - ideértve különösen a szerzői jogot, valamint személyhez fűződő jogokat- nem sérti.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett előzetes, önkéntes hozzájárulása

Az adatkezelés célja: az Ön által leadott megrendelés teljesítése

Az adatkezelés időtartama: a megrendelés teljesítését követően indokolatlan késedelem nélkül töröljük/megsemmisítjük a fényképet, illetve az arról esetlegesen rendelkezésre álló másolatokat is.

(3) Az Önnel kapcsolatos személyes adatokat bármely, a fentiekben meghatározottaktól eltérő célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, vagy piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az Önhozzájárulása alapján kezelhetünk.

Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az Ön azonosító adataival és a hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

Ezen adatokat kötelesek vagyunk törölni, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy Ön így rendelkezik.

(4) Biztosítjuk az Ön számára, hogy a szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezelünk, ideértve az Önnel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

(5) A bankkártyás fizetések a Simple online fizetési rendszeren keresztül valósulnak meg. A fizetéshez szükséges bankkártya-adatokat Ön a Simple oldalán adja meg, így mi semmilyen adatkezelési műveletet nem végzünk az Ön bankkártya adataival. A Simple rendszerről bővebb információ a https://www.simple.hu/fooldal/ címen található.

 

 5. Az adatfeldolgozók adatai, elérhetőségei:

-          A Portál független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak kinyerése érdekében a igénybe vesszük a Google Anatitycs szoftvert, ezért ezen adatok vonatkozásában a Google Inc., mint adatfeldolgozó jár el. A Google Inc. Adatvédelmi irányelve a http://www.google.com/intl/hu ALL/privacypolicy.html oldalon érhető el.

A Portál használatával igénybe vételével Ön hozzájárulását adja az adatainak Google általi feldolgozásához.

 

-          A Portálon megrendelt termékek esetén a kiszállításra szerződött partnervállalat számára átadjuk a szállítandó terméket és a szállítás teljesítéséhez szükséges adatokat (a szállítási nevet és címet, valamint a telefonszámot). A kiszállítást végző partner az átadott szállítási adatok vonatkozásában adatfeldolgozónak minősül, aki ezeket az adatokat a szállítás teljesítésén kívül más célokra nem használhatja fel.

 

Szállítást végző partnerek:

Név: Sprinter Futárszolgálat Kft. (Pick Pack Pont)

Székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 39.

Telefon: 06 1 347 3000

E-mail: info@sprinter

 

Név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Székhely: 2351 Alsónémedi, Európa u. 2.

Telefon: 06 29 88 66 70

E-mail: info@gls-hungary.com

 

-           Szerverszolgáltató:

Név: Online Forgalom Kft.

Székhely: 3300 Eger, Pacsirta út 10/B

Telefonszáma: 20/586-0034

E-mail címe: info@bolthely.hu

 

-          A számlák kezelésével külön könyvelőt bízunk meg, akinek a részére kizárólag a számlázással kapcsolatos adatok/ a számlában szereplő kerülnek átadásra

neve:Batárin Osztrogonácz Judit

címe: 7624 Pécs, Radnics u. 7.

Telefonszáma.: 30-2372483


Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy a fentiekben felsoroltakon kívül további adatfeldolgozókat vegyünk igénybe azzal, hogy a további adatfeldolgozók nevét és címét a legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor a felhasználók számára hozzáférhető módon közzétesszük.

 6.  A személyes adatok megismerésére jogosultak:

Azon saját alkalmazottaink, megbízottaink és egyéb közreműködőink, akiknek munkakötelezettségeik teljesítéséhez vagy az általuk elvégzendő feladat ellátásához a kezelt adatok megismerésére szükségük van. Kötelesek vagyunk biztosítani, hogy az általunk kezelt adatok megismerésére jogosultak mindenkor betartsák a jelen adatkezelési tájékoztatóban, valamint az irányadó jogszabályokban foglalt előírásokat.

Az Ön által a Portál használata (regisztráció/megrendelés/hírlevélre feliratkozás) során megadott adatokat a szerverszolgáltató – SSL titkosítással védett- szerverén tároljuk és a Portál Admin Felületén keresztül lehet hozzáférni az adatokhoz.. Az Admin Felület jelszóval védett, és ahhoz kizárólag a jelen Tájékoztató 1. pontjában megjelölt Adatkezelő rendelkezik hozzáférési jogosultsággal.

7. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

 

(1)  Bármikor kérelmezheti, hogy

a) adjunk tájékoztatást személyes adatai kezeléséről,

b) helyesbítsük a személyes adatait, valamint

c) töröljük vagy zároljuk a személyes adatait (a kötelező adatkezelés kivételével).

 
7.1 Tájékoztatás kéréséhez való jog

(1)  Az Ön kérésére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az erre irányuló kérelme benyújtásától 25 napon belül írásban- ideértve az elektronikus utat is- tájékoztatjuk az általunk kezelt, illetve az általunk megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

(2) A tájékoztatás díjmentes. Ha a azonban a kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre is figyelemmel:

a) észszerű összegű díjat számíthatunk fel, vagy

b) megtagadhatjuk a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása minden esetben bennünket terheli.


7.2 Törléshez való jog

(1) Kötelesek vagyunk töröljük a személyes adatot, ha

a) kezelése jogellenes;

b) Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, vagy kéri az adatainak törlését és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) az adat törlését a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

(4) Törlés helyett az zároljuk a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.


7.3 Hozzáféréshez való jog

(1) Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

a)      az adatkezelés célja

b)      az érintett személyes adatok kategóriái

c)       azok a címzettek, akikkel/amelyekkel közöltük vagy fogjuk közölni a személyes adatait, különös tekintettel a harmadik országbeli címzettekre, illetve nemzetközi szervezetekre

d)      a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, akkor melyek ezen időtartam meghatározásának szempontjai

e)      az Ön azon joga, hogy kérelmezheti tőlünk az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f)       a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g)      ha az adatokat nem Öntől gyűjtöttük, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ

 

(2) Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátjuk. Az Ön által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számítunk fel. Ha elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk a rendelkezésére, kivéve, ha Ön másként kéri.


7.4 A helyesbítéshez való jog

(1) Kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

(2) Amennyiben a valóságnak megfelelő vagy a kiegészítő adat nem áll rendelkezésre, kiegészítő nyilatkozat útján végezzük el a helyesbítést és kiegészítést.

 

7.5 Tiltakozáshoz való jog

(1) Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a)      ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag jogi kötelezettségünk teljesítéséhez vagy a mi vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b)      ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c)       törvényben meghatározott egyéb esetben.

(2) Az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, és annak eredményéről írásban tájékoztatjuk Önt.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, kötelesek vagyunk megszüntetni az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a döntésünkkel nem ért egyet, illetve, ha a 15 napos határidőt elmulasztjuk, a döntés ellen - annak közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

7.6 Az adatkezelés korlátozásához való jog

(1) Korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a)      Ön vitatja a személyes adatok pontosságát;

b)      az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c)       már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d)      Ön tiltakozott az adatkezelés ellen.

 

(2) Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

7.7. Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható – ha ez technikailag megvalósítható – formátumban megkapja, ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

 

Ha a helyesbítés, korlátozás vagy törlés iránti kérelme nem teljesíthető, akkor a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban tájékoztatjuk a kérelem elutasításáról, annak ténybeli és jogi indokairól.

 Az Ön jelen 7. pontban meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az Érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

 

8. Jogorvoslati lehetőségek

 

Jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat:

 

a.) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.

Telefon: 06 -1- 391-1400

Telefax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

  b.) az Ön lakóhelye, ill. tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszékhez


INGYENES SZÁLLÍTÁS

INGYENES SZÁLLÍTÁS 6000 FT FELETT, ELŐRE UTALÁS ÉS BANKKÁRTYÁS FIZETÉS ESETÉN!
Az ingyenes szállítás kizárólag falmatricákra érvényes!

Bevásárlókosár

Kérjük, lépjen be.

Elfelejtett jelszó
Regisztráció
Nem tudok belépni

ÜgyfélszolgálatBayerné Takács Ildikó
      70/220-2091

lakasdekor.shop@gmail.com

Facebook

Kövess minket a facebook-on!Webáruház készítés és bérlés

0.14 mp
Vásárlói tájékoztató    Cookie tájékoztató    Jogi nyilatkozat    PICK PACK PONT info    Adatvédelmi tájékoztató GDPR

SSL biztonságos vásárlás     Simple bankkártyás fizetés     Webáruház bérlés