lakasdekor webáruház, webshop

webáruház felső lábléc
webáruház négyzet fájl

Sziluett órák

Sziluett órák

LED tábla lézergravírozott

LED táblák
· LED táblák (9)

Ajándékutalvány

Ajándékutalvány

Kisállat biléta gravírozott

Biléták

Hírlevél


Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT ÉS TÁJÉKOZTATÓ

2016-09-10

1. Általános rendelkezések

 

(1) A http://bolthely/lakasdekor oldalon elérhető Portálon nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek valamennyi adatkezelése során, mint adatkezelők, a jelen Adatkezelési Szabályzat és tájékoztató alapján járunk el.

Ön a Portálra történő regisztrációval, és a Portál használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit.

 

Adatkezelő a jelen Szabályzat tekintetében:

a)      Adatkezelő neve: Bayerné Takács Ildikó egyéni vállalkozó

b)      Székhelye: 7783 Majs, Táncsics Mihály utca 384.

c)       Postacíme: u.a.

d)      Elektronikus (e-mail) cím: lakasdekor.shop@gmail.com

e)      Egyéni vállalkozó ig. sz.: 35072099

f)       Adószáma: 66447139-1-22

g)      Adatvédelmi nyilvántartás száma: NAIH-104613/2016

(2)  A jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy meghatározza a kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát, vagy felhasználását, annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon.

 

(3) A (2) bekezdésben megfogalmazott cél érdekében az Ön személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeljük, gondoskodunk azok biztonságáról, megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

 

2. Jogszabályi háttér

 

Az általunk végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak:

 

-          a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:43§ e.) pont („Ptk.”)

-          az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. („Adatvédelmi tv.”);

-          az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. („Eker. tv.”);

-          a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. („Grt. tv.”)

-          az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;

-          a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvény („Katv.”)

 

3. Az adatkezelés jogalapja

 

Személyes adatait a hatályos adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, az Ön hozzájárulása alapján, illetőleg

  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. 13/A §-a,
  • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. 6. § bekezdése alapján kezeljük.

 

4. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama

 

(1) A jelen Adatvédelmi Szabályzat kizárólag természetes személyek adatainak kezelésére terjed ki, tekintettel arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetőek.

Nem minősülnek személyes adatnak azok az anonim információk, amelyeket a személyes azonosíthatóság kizárásával gyűjt adatkezelő, és természetes személlyel nem hozhatóak kapcsolatba, illetve azok a demográfiai adatok sem minősülnek személyes adatnak, melyeket úgy gyűjt, hogy nem kapcsolja hozzá azokat azonosítható személyek személyes adataihoz, ezáltal nem állítható fel kapcsolat természetes személlyel.

 

(2) 

Felhasználók azonosítása, regisztrációs űrlapok:

Az azonosítás érdekében az Ön által a regisztráció során megadott alábbi személyes adatokat kezeljük:

  • Vezeték-, és keresztnév
  • Értesítési telefonszám
  • e-mail cím (ez lesz a bejelentkezéshez szükséges megrendelőnév)

Az adatkezelés célja: a regisztrált felhasználók azonosítása, valamint személyre szabott kiszolgálása.

 

Megrendelések érvényesítése, szállítás és számlázás:

A regisztráció során megadott adatokon túlmenően az alábbi személyes adatokat kezeljük:

·         számlázási cím (amennyiben eltér a szállítási címtől)

·         szállítási cím

·         megrendelés száma

Az adatkezelés célja: a megrendelés és a fizetési folyamat teljesítése, lezárása, valamint az értesítési és szállítási kötelezettségek szerződésszerű teljesítésének biztosítása.

 

Hírlevél szolgáltatás:

A Portálon lehetőséget biztosítunk hírlevére történő feliratkozásra. Kizárólag abban az esetben küldünk Önnek hírlevelet, ha Ön a Portálon található jelölőnégyzet bejelölésével kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy hírlevelet küldjön Önnek.

A hírlevél küldő szolgáltatás igénybevételéhez az Ön alábbi adatait kezeljük:

·         teljes név

·         e-mail cím

Az adatkezelés célja: Önt, mint a hírlevélre feliratkozó felhasználót folyamatos tájékoztassuk az általunk nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos legfrissebb hírekről és információkról.

Ön a hírlevél-szolgáltatásról korlátozás és indokolás nélkül bármikor, ingyenesen leiratkozhat. Ebben az esetben az általunk vezetett nyilvántartásból haladéktalanul töröljük az Ön adatait.

A visszavonó nyilatkozatot megteheti:

             a hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva

             levelezési címünkre küldött levélben

 

Direkt marketing, promóció:

Az Ön számára – hozzájárulásától függően – bizonyos időközönként tájékoztató célú körleveleket küldünk új szolgáltatásairól, speciális ajánlatainkról.

Kizárólag akkor küldünk az Ön részére promóciós levelet, ha a Portálon található menüpontban kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Ön részére promóciós levelet küldjünk. Az adatait ebben az esetben saját üzletszerzési céljából

Amennyiben a továbbiakban nem kíván promóciós levelet kapni, bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat.

A visszavonó nyilatkozatot megteheti:

·         a promóciós levélben található leiratkozó linkre kattintva

·         az Adatkezelő levelezési címére küldött levélben

 

Anonim igénybe vevő azonosító (cookie)

Az Ön számítógépére anonim igénybe vevő azonosítót (cookie, süti) helyezünk el, amely önmagában semmilyen módon nem képes az Ön azonosítására, kizárólag az Ön gépének felismerésére alkalmas, név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, mivel a megoldás alkalmazásakor Ön nem ad át a részünkre személyes adatot, az adatcsere csak és kizárólag a gépek között történik meg.

 

A cookie-kat abból a célból kezeljük, hogy többet megtudjunk az Ön információhasználati szokásairól és így, javíthassuk szolgáltatásai színvonalát, valamint a Portál látogatása során testreszabott oldalakat, marketing (reklám) anyagokat jelentessen meg.

 

Önnek bármikor lehetősége van arra, hogy böngészője beállításával megtiltsa az egyedei azonosító jel (cookie) elhelyezését a számítógépén. Felhívjuk ugyanakkor a figyelmét arra, hogy a cookie-k letiltása esetén egyes szolgáltatások nem fognak megfelelően működni.

 

 Közösségi bővítmények (Facebook, Twitter, Linked-in) használata

A Portálon a bővítmények alaphelyzetben le vannak tiltva. A bővítmények csak akkor kerülnek engedélyezésre, ha Ön az erre szolgáló gombra kattint. A bővítmény engedélyezésével Ön kapcsolatot hoz létre a közösségi oldallal és hozzájárul az adatainak a Facebook/Twitter/Linked-in részére történő továbbításához.

Amennyiben Ön be van jelentkezve a Facebookra/Twitterre/Linked-inre, előfordulhat, hogy az adott közösségi hálózat a látogatását az Ön közösségi fiókjához társítja.

 

Amennyiben a megfelelő gombra kattint, a böngészője a vonatkozó információkat közvetlenül az adott közösségi hálózatnak továbbítja, és azokat ott tárolja.


Az adatgyűjtés körére és céljára, adatainak a Facebook/Twitter/Linked-in általi további feldolgozására és felhasználására, személyes adatainak védelmére irányuló jogaira és beállításaira vonatkozó információk a Facebook//Twitter/Linked-in adatvédelmi nyilatkozatában találhatóak.

 

Remarketing kódok

A Portálon a Szolgáltató Google Adwords, valamint facebook remarketing kódokat használ. A remarketing kód cookie-kat használ, a Portál látogatóinak megcímkézéséhez.

A települt cookie segít abban, hogy a Szolgáltató szolgáltatásaival kapcsolatos hirdetések jelenjenek meg a Portál látogatója által a későbbiekben meglátogatott más, a Google Display, hálózatába tartozó weboldalakon, illetve a facebook-on.

A cookie-kat bármikor letilthatja és a hirdetéseket személyre szabhatja a Google hirdetési beállítások felületén.

 

Naplóállományok (logfile-ok)

A szolgáltatások igénybevétele érdekében a rendszer automatikusan naplózza az alábbi adatokat:

- az Ön számítógépének dinamikus IP-címe

- az Ön számítógépének beállításaitól függően az Ön által használt böngésző és az operációs rendszer típusa

- az Ön weboldallal kapcsolatos aktivitása

 

Ezen adatok felhasználása egyrészről technikai célokat – úgymint a szerverek biztonságos működésének elemzése, utólagos ellenőrzése- szolgál, másrészről ezen adatokat oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a felhasználói igények elemzéséhez használjuk fel a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében.

A fenti adatok az Ön azonosítására nem alkalmasak és azokat egyéb személyes adatokkal nem kapcsoljuk össze.

 

Fényképes ajándéktárgyak

Amennyiben Ön saját fényképpel ellátott terméket rendel meg, a fénykép rendelkezésünkre bocsátásával hozzájárul ahhoz, hogy azt a megrendelés teljesítés céljából felhasználjuk. A termék elkészítését követően haladéktalanul gondoskodunk a fénykép végleges törléséről.

 

 (3) Az Önnel kapcsolatos személyes adatokat bármely, a fentiekben meghatározottaktól eltérő célból - így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, vagy piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az Önhozzájárulása alapján kezelhetünk.

Ezek az adatok nem kapcsolhatók össze az Ön azonosító adataival és a hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

Ezen adatokat kötelesek vagyunk törölni, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy Ön így rendelkezik.

 

(4) Biztosítjuk az Ön számára, hogy a szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezelünk, ideértve az Önnel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

 

 (5) Az adatkezelés időtartama:

Az Ön hozzájárulása alapján kezelt adatok a hozzájárulás módosításáig, illetőleg visszavonásáig kezeljük. Az adatkezelés időtartamának lejártával a személyes adatait haladéktalanul töröljük.

 

A megrendelésekkel kapcsolatos adatokat az esetleges jogviták során történő bizonyítás érdekében, az általános elévülési határidőig, azaz 5 (öt) évig tároljuk.

 

A számlázással kapcsolatos adatokat az Adatkezelő a számviteli kötelezettségek teljesítés érdekében, a 2000. évi C. törvény 169. §-a értelmében 8 (nyolc) évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvényben meghatározott elévülési időig kezeli.

 

(6) A Portál független látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak kinyerése érdekében a igénybe vesszük a Google Anatitycs szoftvert, ezért ezen adatok vonatkozásában a Google Inc., mint adatfeldolgozó jár el. A Google Inc. Adatvédelmi irányelve a http://www.google.com/intl/hu ALL/privacypolicy.html oldalon érhető el.

A Portál használatával igénybe vételével Ön hozzájárulását adja az adatainak Google általi feldolgozásához.

 

(7) A Portálon megrendelt termékek esetén a kiszállításra szerződött partnervállalat számára átadjuk a szállítandó terméket és a szállítás teljesítéséhez szükséges adatokat (a szállítási nevet és címet). A kiszállítást végző partner az átadott szállítási adatok vonatkozásában adatfeldolgozónak minősül, aki ezeket az adatokat a szállítás teljesítésén kívül más célokra nem használhatja fel.

 

 

Az adatfeldolgozók adatai, elérhetőségei:

 

Szerverszolgáltató:

Név: Online Forgalom Kft.

Székhely: 3300 Eger, Pacsirta út 10/B

Telefonszáma: 20/586-0034

E-mail címe: info@bolthely.hu

 

Szállítást végző partnerek:

Név: Sprinter Futárszolgálat Kft. (Pick Pack Pont)

Székhely: 1097 Budapest, Táblás utca 39.

Telefon: 06 1 347 3000

E-mail: info@sprinter

 

Név: DPD Hungária Kft

Székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 14/b.

Levelezési cím: Budapest 1158

Központi ügyfélszolgálat

Székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 14/b.

Postacím: 1158 Budapest

E-mail: dpd@dpd.hu

 

Név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Székhely: 2351 Alsónémedi, Európa u. 2.

Telefon: 06 29 88 66 70

E-mail: info@gls-hungary.com

 

Fenntartjuk magunknak a jogot arra, hogy a fentiekben felsoroltakon kívül további adatfeldolgozókat vegyünk igénybe azzal, hogy a további adatfeldolgozók nevét és címét a legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor a felhasználók számára hozzáférhető módon közzétesszük.

 

(9) A Portálon keresztül online fizetésre kerülhet sor, melynek során a fizetéshez szükséges hitelkártya/bankkártya számát továbbítjuk a pénzintézeti szolgáltató felé, anélkül, hogy azt megőriznénk.

 

5. Az Ön jogai az adatkezeléssel kapcsolatban

 

(1)  Bármikor kérelmezheti, hogy

a) adjunk tájékoztatást személyes adatai kezeléséről,

b) helyesbítsük a személyes adatait, valamint

c) töröljük vagy zároljuk a személyes adatait (a kötelező adatkezelés kivételével).

 

(2)  Az erre irányuló kérelme benyújtásától 30 napon belül írásban tájékoztatjuk az általunk kezelt, illetve az általunk megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – a személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet még nem nyújtott be. Egyéb esetben költségtérítést állapítunk meg, azzal, hogy a már megfizetett költségtérítést visszatérítjük, ha az adatokat jogellenesen kezeltük, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

 

(3) Töröljük a személyes adatot, ha

a) kezelése jogellenes;

b) Ön kéri (a kötelező adatkezelés kivételével);

c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

 

(4) Törlés helyett az zároljuk a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Ön jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

 

(5)  Megjelöljük az általunk kezelt személyes adatot, ha Ön vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

 

(6) A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről Önt, továbbá mindazokat értesítjük, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbítottuk. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az Ön jogos érdekét nem sérti.

 

(7) Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét elutasítjuk, erről a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban tájékoztatjuk, megjelölve az elutasítás ténybeli és jogi indokait, és egyidejűleg tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

 (8) Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag jogi kötelezettségünk teljesítéséhez vagy a mi vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

 

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

 

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

Az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, és annak eredményéről a írásban tájékoztatjuk Önt.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, kötelesek vagyunk megszüntetni az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - és az adatokat zárolni, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíteni mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

Amennyiben a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha a 15 napos határidőt elmulasztjuk, a döntés ellen - annak közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

 

(9) Az Ön jelen 5. pontban meghatározott jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az Érintett vagy mások jogainak védelme érdekében.

 

6. Jogorvoslati lehetőségek

 

Jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat:

 

a.) a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.

Telefon: 06 -1- 391-1400

Telefax: 06-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 

b.) az Ön lakóhelye, ill. tartózkodási helye szerint illetékes Törvényszékhez.