lakasdekor webáruház, webshop

Falmatrica

Sziluett órák

LED tábla lézergravírozott

Fényképes ajándéktárgyak

Ajándékutalvány

Kisállat biléta gravírozott

AKCIÓS TERMÉKEK

Hírlevél

Adatkezelési tájékoztató GDPR

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

2018-05-25

Adatvédelmi tájékoztató letöltése ide kattintva!

1. Általános rendelkezések

 

(1) A http:lakasdekor.shop.hu oldalon elérhető Portálon nyújtott szolgáltatásokhoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek valamennyi adatkezelése során, mint adatkezelők, a jelen Adatkezelési Szabályzat és tájékoztató alapján járunk el.

Ön a Portálra történő regisztrációval, és a Portál használatával magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Adatkezelési Szabályzat rendelkezéseit.

 Adatkezelő a jelen Szabályzat tekintetében:

a)      Adatkezelő neve: Bayerné Takács Ildikó egyéni vállalkozó

b)      Székhelye: 7783 Majs, Táncsics Mihály utca 384.

c)       Postacíme: u.a.

d)      Elektronikus (e-mail) cím: lakasdekor.shop@gmail.com

e)      Egyéni vállalkozó ig. sz.: 35072099

f)       Adószáma: 66447139-1-22

 (2)  A jelen adatvédelmi tájékoztató célja, hogy meghatározza a kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését, s megakadályozza az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, az adatok megváltoztatását és jogosulatlan nyilvánosságra hozatalát vagy felhasználását, annak érdekében, hogy a felhasználó természetes személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon.

 (3) A (2) bekezdésben megfogalmazott cél érdekében az Ön személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeljük, gondoskodunk azok biztonságáról, megtesszük azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítjuk azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

2. Jogszabályi háttér

Az általunk végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak:

 

-          a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:43§ e.) pont („Ptk.”)

-          az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. („Adatvédelmi tv.”);

-          az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete („GDPR”)

 

-          az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. („Eker. tv.”);

-          a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. („Grt. tv.”)

-          az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény;

-          a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvény („Katv.”)

  3. Az adatkezelés jogalapja

 Személyes adatait a hatályos adatvédelemre vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, az Ön hozzájárulása alapján, illetőleg

  • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. 13/A §-a,

·         a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. tv. 6. § bekezdése, valamint

·         a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b.)-c.) pontjai

alapján kezeljük.

  4. A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja és időtartama

  Felhasználók azonosítása, regisztrációs űrlapok:

Az azonosítás érdekében az Ön által a regisztráció során megadott alábbi személyes adatokat kezeljük, amelyeknek megadása kötelező, ezen adatok megadása nélkül a regisztráció nem valósul meg:

  • Vezeték-, és keresztnév
  • Értesítési telefonszám
  • e-mail cím (ez lesz a bejelentkezéshez szükséges megrendelőnév)

Az adatkezelés célja: a regisztrált felhasználók azonosítása, valamint személyre szabott kiszolgálása, a szerződés teljesítése

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b.) pontja

Az adatkezelés időtartama: a szerződésből eredő igények elévülésének időtartama, azaz 5 év.

Értesítések küldése

Nem reklám célból küldünk ki Önnek üzenetet a regisztráció során megadott e-mail címére:

-          a regisztráció, a megrendelés visszaigazolása céljából

-          elektronikus díjbekérő megküldése céljából, a banki átutalással történő fizetési mód választása esetén.

Ha Ön nem adott hozzájárulást ahhoz, hogy hírlevelet kapjon, akkor az ilyen, nem reklám célú e-mail sem tartalmazhat reklámot.

Az adatkezelés célja: a regisztrált felhasználók személyre szabott kiszolgálása, a szerződés teljesítése

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b.) pontja

Megrendelések érvényesítése, szállítás és számlázás:

A regisztráció során megadott adatokon túlmenően az alábbi személyes adatokat kezeljük, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a megrendelt terméket eljuttassuk az Ön részére:

·         számlázási cím (amennyiben eltér a szállítási címtől)

·         szállítási cím

·         megrendelés száma

Az adatkezelés célja: a megrendelés és a fizetési folyamat teljesítése, lezárása, valamint az értesítési és szállítási kötelezettségek szerződésszerű teljesítésének biztosítása.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b.) pontja

Az adatkezelés időtartama: A megrendelésekkel kapcsolatos adatokat az esetleges jogviták során történő bizonyítás érdekében, az általános elévülési határidőig, azaz 5 (öt) évig tároljuk.

A számlázással kapcsolatos adatokat a számviteli kötelezettségek teljesítés érdekében, a 2000. évi C. törvény 169. §-a értelmében 8 (nyolc) évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvényben meghatározott elévülési időig kezeljük.

 Hírlevél szolgáltatás:

A Portálon lehetőséget biztosítunk hírlevére történő feliratkozásra. Kizárólag abban az esetben küldünk Önnek hírlevelet, ha Ön a Portálon található jelölőnégyzet bejelölésével kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy hírlevelet küldjön Önnek.

A hírlevél küldő szolgáltatás igénybevételéhez az Ön alábbi adatait kezeljük:

·         teljes név

·         e-mail cím

Az adatkezelés célja: Önt, mint a hírlevélre feliratkozó felhasználót folyamatos tájékoztassuk az általunk nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatos legfrissebb hírekről és információkról.

Ön a hírlevél-szolgáltatásról korlátozás és indokolás nélkül bármikor, ingyenesen leiratkozhat. Ebben az esetben az általunk vezetett nyilvántartásból haladéktalanul töröljük az Ön adatait.

A visszavonó nyilatkozatot megteheti:

             a hírlevélben található leiratkozó linkre kattintva

             levelezési címünkre küldött levélben

Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt az Ön hozzájárulása  alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön előzetes, önkéntes hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama: Az Ön hozzájárulásának visszavonásáig.

Direkt marketing, promóció:

Amennyiben Ön regisztrált Felhasználó, bizonyos időközönként tájékoztató célú körleveleket küldünk új szolgáltatásairól, speciális ajánlatainkról.

Kizárólag akkor küldünk az Ön részére promóciós levelet, ha a Portálon található menüpontban kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Ön részére promóciós levelet küldjünk.

Amennyiben a továbbiakban nem kíván promóciós levelet kapni, bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat.

A visszavonó nyilatkozatot megteheti:

·         a promóciós levélben található leiratkozó linkre kattintva

·         az Adatkezelő levelezési címére küldött levélben

Tájékoztatjuk, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt az Ön hozzájárulása alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

Az adatkezelés célja: közvetlen üzletszerzés

Az adatkezelés jogalapja: Az Ön előzetes, önkéntes hozzájárulása

Az adatkezelés időtartama: Az Ön hozzájárulásának visszavonásáig.

Anonim igénybe vevő azonosító (cookie)

Milyen cookie-kat használunk?

Vannak olyan cookie-k, amelyeket mindenképpen tárolnunk kell, mert ezek nélkül a Portál nem tud működni. Ezek az ún. technikailag szükséges sütik. Ezeket a sütiket az Ön engedélye nélkül is jogosultak vagyunk használni.

·         az Ön által rögzített adatokat tároló sütik: A böngésző bezárásával ezek a cookie-k automatikusan törlődnek az Ön számítógépről.  Ezek a cookie-k csak az Ön számítógépének azonosítására szolgálnak, személyére vonatkozó információt nem tárolnak.

·


INGYENES SZÁLLÍTÁS

INGYENES SZÁLLÍTÁS 6000 FT FELETT, ELŐRE UTALÁS ÉS BANKKÁRTYÁS FIZETÉS ESETÉN!
Az ingyenes szállítás kizárólag falmatricákra érvényes!

Bevásárlókosár

ÜgyfélszolgálatBayerné Takács Ildikó
      70/220-2091

lakasdekor.shop@gmail.com

Facebook

Kövess minket a facebook-on!Webáruház készítés és bérlés

0.12 mp
Vásárlói tájékoztató    Cookie tájékoztató    Jogi nyilatkozat    PICK PACK PONT info    Adatvédelmi tájékoztató GDPR

SSL biztonságos vásárlás     Simple bankkártyás fizetés     Webáruház bérlés